فریزر بستنی ساز فریونی  

  • فریزر تمام اتوماتیک مدل SF 600
  • با پمپ های دنده ای
  • سازه تمام استیل
  • توانایی تولید بستنی های سنتی و انواع بستنی های صنعتی
  • با ظرفیت تولید 600 لیتر در ساعت.

 

  • فریزر تمام اتوماتیک مدل SF 600
  • با پمپ های پیستونی
  • سازه تمام استیل
  • توانایی تولید بستنی های سنتی و انواع بستنی های صنعتی
  • با ظرفیت تولید 600 لیتر در ساعت.